Gent

Het Gents mobiliteitsplan en de fiets

Je moet al onder een steen geleefd hebben het voorbije jaar om het Gentse mobiliteitsplan niet te hebben opgemerkt. Zoals we hem kennen had de Gentenaar wel wat te zeggen over dat plan, en dat was ook goed. Het stelde Gent in staat om het plan bij te schaven waar nodig.

Het circulatieplan, een onderdeel van het bredere, strategische mobiliteitsplan, zorgt ook voor meer ruimte. Door het effect van verkeersluwe straten door middel van knips en het aanpassen van de rijrichtingen zorgen we voor een veiligere fietsomgeving. Ook de zone 30, ingevoerd in april ‘15, draagt daartoe bij.

Er zijn ook allerlei kleine en grote projecten die de fietser helpt zijn plaats op de weg te claimen. Zo werd de fietsinfrastructuur in de Gasmeterlaan, Nieuwe Vaart en Brusselsesteenweg aangelegd in samenwerking met onze partner AWV. Ook de fietsstraat in de Volderstraat, waar de fiets voorrang heeft op de auto, is zo’n project. Uiteraard worden ook dagelijks verschillende kleine ingrepen uitgevoerd die het de fietser aangenamer maken, zoals boordstenen verlagen.

 

Ontwikkeling van Stadsregionaal Fietsroutenetwerk 2030

Het eerste fietsroutenetwerk dateert van meer dan 20 jaar geleden, hoog tijd dus voor een update. De stad breidt fysiek uit, met nieuwe woonkernen of innovatieve stadsdelen zoals de Oude Dokken of de Tondelier-site. Er komen nieuwe bedrijfssites zoals het Eilandje in Zwijnaarde, …

Het grootstedelijk fietsroutenetwerk waarvoor de basis in 1993 (meer dan 20 jaar geleden!) werd gelegd, wordt in het Mobiliteitsplan verruimd naar een stadsregionaal fietsrouteconcept. Het wordt een structurerend netwerk geënt op ruimtelijke dragers en ontwikkelingsgebieden, zoals de Oude Dokken of de Tondelier-site. Een soort van blauwdruk voor comfortabel en veilig fietsverkeer voor de komende generaties fietsers.

Dit willen we doen door verkeersveilige, comfortabele fietsroutes aan te leggen met aandacht voor sociale veiligheid, zonder daarom de complementariteit met de andere modi uit het oog te verliezen. Zo wordt bij het aanleggen van de vertramming van buslijn 7 ook rekening gehouden met de vele fietsers die langs deze route naar de stad trappen.

Missing links wegwerken is eveneens een onderdeel van de uitrol van een goed netwerk. Deze legislatuur worden de verschillende hoofdfietsroutesfietsroutes geoptimaliseerd: Onder andere wordt de Oostwest-fietsroute verbeterd met een kruispuntonderdoorgang aan de Rozemarijnbrug, en het Westeringspoor met een 60m lange brug over de Watersportbaan.

Op zoek naar nieuwe vormen van fietsparkeren

Natuurlijk is het ook belangrijk dat je je stalen ros ergens kan stallen. En dat houdt vandaag de dag meer in dan een fietsnietje hier en daar. De Stad Gent werkt daarom aan een duidelijk kader voor haar fietsparkeerbeleid, opgenomen in het Parkeerplan Gent 2020. Daarin zijn o.a. fietsparkeerrichtlijnen opgenomen: bij nieuwe ontwikkelingen moet een minimum aantal parkeerplaatsen voor fietsen op eigen terrein worden voorzien. Nieuw is de gebiedsgerichte aanpak, waarbij iedereen binnen de stadsring en in de 19de eeuwse gordel een fietsenstalling moet hebben op ± 100 m van zijn voordeur.

Bovendien realiseert de Stad Gent elk jaar 1.000 extra fietsenstallingen op het openbaar domein, wat een totaal maakt van meer dan 10.000 fietsenstallingen. De fietsenparking met cameratoezicht aan het station Gent Sint-Pieters ( waar op termijn plaats zal zijn voor 13.000 fietsen) is een voorbeeld van inspanningen die we leveren om ervoor te zorgen dat elke fiets zijn plaatsje in de stad heeft.  In deze stallingen is ook plaats voor e-bikes, bakfietsen en andere nieuwe fietsmodellen.

Naar het voorbeeld van flexparkeren in Nederland, onderzoeken we momenteel of we dit principe kunnen invoeren in Gent. Andere nieuwe ontwikkelingen zijn de fietsparkeervakken, zoals de fietsmat aan de Hema op de Korenmarkt.