Programma

Welkom & koffie
Proloog
Inleiding moderator
Eddy Klynen (coördinator - VSV)
Naar een stad op maat van de fiets
Marina De Bie (schepen mobiliteit - stad Mechelen)

Mechelen is een compacte stad, waar alle voorzieningen op fietsafstand te vinden zijn. Daarom wil de stad van de fiets het belangrijkste vervoermiddel maken en de recente stadsmonitor toont ook aan dat de inspanningen lonen. Marina De Bie licht het gevoerde beleid en de toekomstplannen toe.

Factoren die het fietsgebruik beïnvloeden: leren uit het verleden, lessen voor de toekomst
Ruth Oldenziel (hoogleraar geschiedenis - Technische Universiteit Eindhoven )
Op adem komen
Etappe 1
1.1 De snelle fietser

De speed pedelec trekt een sprintje. Zijn andere richtlijnen voor de wegbeheerder nodig? En komen die ten goede van elke fietser?

Lees meer
De speed pedelec: fiets, bromfiets of...?

De speed pedelec zet de fietswereld op z’n kop. Hoe moeten we met die snelle elektrische fiets omgaan in onze verkeersomgeving? Wat zegt de wetgever? Welke rol kan dit voertuig spelen binnen een modal shift en welke uitdagingen zijn er?

Een streepje voor op de fietsostrade
  • Tina Caers (teamverantwoordelijke fietsbeleid - provincie Antwerpen)
1.2 Fietsparkeren aan knooppunten

Wat zijn goede fietsenstallingen? Hoe kan je een kwalitatief fietsparkeerbeleid ontwikkelen?

Lees meer
Preventie van weesfietsen en fietsdiefstallen

Simon Huybrechts vertelt hoe de stad Mechelen nauw samenwerkt met de politie en vzw Atelier voor een concreet weesfietsenbeleid. Werner Van Herle vult dit verhaal aan met het innovatief project rond fietszenders om diefstal te voorkomen van de politiezone Mechelen-Willebroek

Cyclo Parking
Fietsenstallingen aan mobiliteitsknooppunten
1.3 Van tijdelijke naar definitieve gedragsverandering

Tijdens deze sessie ontdek je hoe wegenwerken of events het gemeentelijk fietsbeleid kunnen ondersteunen.

Lees meer
Slim naar Antwerpen zet werknemers op de fiets

Tussen 2018 en 2024 vinden er grote wegenwerken plaats in en rond Antwerpen. Om weggebruikers te informeren over de bereikbaarheid en te verleiden naar alternatieven voor de auto, richtte de stad het (digitaal) platform ‘Slim naar Antwerpen’ op. David vertelt meer over de werkgeversaanpak binnen dit project en bespreekt hoe ze met een waaier aan (fiets)initiatieven (mobilotheek, fietskortingsregeling, multimodale routeplanner...) heel wat werknemers uit de file halen.

Evenementen en wegenwerken als motor voor fietsen
  • Ward Ronse (mobility management expert - Scelta Mobility)

Tijdelijke situaties zorgen voor verminderde bereikbaarheid met de wagen. Door de fiets net op die momenten op kop te zetten, benutten we de nieuwe situatie als een trigger om verplaatsingsgedrag te veranderen.

1.4 Samen voor veilige woon-werkroutes

Hoe kunnen gemeenten en bedrijven samenwerken voor veilige woon-werkroutes en fietsvriendelijke bedrijventerreinen?

Lees meer
Perfecte match tussen bedrijventerreinen en fietsen

Fietsen in een bedrijvenzone is niet altijd evident. Met de studie en toolbox zet ook jij de fietser op kop in bedrijventerreinen. Tijdens deze sessie vertelt Stefanie hoe je aan de slag gaat met die toolbox en hoe je die ook voor winkelcentra en ziekenhuiscampussen kan toepassen.

Safe2work

Bij 94% van de verkeersongevallen speelt het gedrag van de mens een rol. Om gedrag effectief te beïnvloeden, moeten we werken aan de intrinsieke motivatie. 

1.5 Een versnelling hoger voor het fietsbeleid

Met objectieve data, subjectieve info en fietsvriendelijke maatregelen naar een beter fietsbeleid.

Lees meer
FietsDNA
  • Wout Baert (programma manager - Fietsberaad Vlaanderen)

#FietsDNA is de Vlaamse versie van de ‘bicycle account’. Via cijfers en evoluties beschrijft die op objectieve wijze de status van het fietsbeleid en de tevredenheid van de burgers in Vlaanderen. Wout Baert toont hoe deze cijfers helpen om beleidsintenties op lokaal en Vlaams niveau te onderbouwen.

Wervend fietsbeleid, integraal fietsbeleid

Een concreet fietsbeleid heeft heel wat voordelen: efficiënt ruimtegebruik, sociale cohesie, (verkeers)veiligheid, vlottere mobiliteit, welvarende middenstand en schonere lucht. Tijdens deze sessie vertelt Mikaël Van Eeckhoudt hoe je met een wervend fietsbeleid voor een aantrekkelijke gemeente kan zorgen. 

1.6 Fietstocht: ontdek Mechelen op twee wielen

Stap op de fiets en laat je inspireren door de Mechelse fietsinfrastructuur.

Lees meer
Fietstocht

De fietstocht duurt tot 12.50 uur. 
Meteen na de fietstocht kan je lunchen (sessie 3.5).  

Een nieuwe rit
Etappe 2 & lunch
2.1 Lunch & fietsexpo

Geniet van de lunch en de standhouders op de fietsexpo.

2.2 Bestuurslunch: meet & greet de fietstoekomst

Laat je door andere lokale mandatarissen prikkelen om ook in de toekomst resoluut voor de fiets te gaan. Belangrijk: aan deze lunch kunnen enkel lokale bestuurders deelnemen. De bestuurslunch duurt tot 13.50 uur. Je kan dus geen keuze maken uit themasessie 3.  

Lees meer
Verwelkoming
Duel Nederland-België: wie legt de lat het hoogst?

Over Zoetemelk en Merckx, kasseien en polders, koersfiets en omafiets, fietsostrades en snelfietsroutes, Jupiler League en Champions League, fietscultuur en fietsinfrastructuur, Vlaanderen en Nederland

Toekomstvisie van Peer, Deinze en Bonheiden
Debat
Slot
2.3 Kindvriendelijke routes

Hoe kijken kinderen naar het verkeer? Hoe kan je hier op inspelen met kindvriendelijke routes?

Lees meer
De kinderbril
  • Bart Nobels (projectverantwoordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie - VSV)
  • Christopher Dhondt (projectverantwoordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie - VSV)
Fietsvriendelijke schoolroutes: praktijkvoorbeelden van kleine ingrepen

Meer fietsers op school? Bekijk het door een kinderbril. Kinderen liggen niet wakker van parkeerproblemen, wel van doorsteekjes die er niet goed bij liggen of van een voor hen moeilijke oversteek. Steven Fagard en An De Blaes tonen hoe gerichte ingrepen op schoolroutes die zwakke schakels wegwerken.

2.4 Van filefan naar fietsfervent

Hoe overtuigen we werknemers om voor de fiets te kiezen?

Lees meer
Fietsen naar het werk: eerst de test, dan in het echt!
  • Hans Floré (beleidsmedewerker mobiliteit - provincie Vlaams-Brabant)
  • Eva De Decker (milieuverantwoordelijke Benelux - ABB)

De Fietstest focust op woon-werkverkeer en laat werknemers proeven van de alternatieven voor de auto. Hans Floré licht dit inspirerend initiatief vakkundig toe en Eva De Decker vertelt hoe ABB na afloop van het project een aanbod met bedrijfsfietsen uitwerkte.

Woensdag Fietsdag
Een nieuwe rit
Etappe 3 & lunch
3.1 Lunch & fietsexpo

Geniet van de lunch en de standhouders op de fietsexpo.

3.2 Aantrekkelijke routes (bijna volzet!)

Liever een aangename dan een snelle route?

Lees meer
Een PRUP creëert ruimte voor fietsers

In het najaar 2017 werd de realisatie van de fietssnelweg F7 tussen Waregem en Kortrijk door middel van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) opgestart. Zo wordt gezocht naar het ideale tracé om de 3 stations van Waregem, Harelbeke en Kortrijk met elkaar te verbinden.

Reistijdbeleving als beleidsinstrument

Laura Groenendijk vertelt welk type routes fietsers aantrekkelijk vinden en wat dit betekent voor de reistijdbeleving en geeft concrete handvaten voor het beleid. Haar verhaal is onder andere gebaseerd op enquêteresultaten van 24 gefilmde fietsroutes.

3.3 Fameuze fietsdiensten

Hoe zetten sterke fietsdiensten meer mensen op de fiets?

Lees meer
De Fietsambassade Gent: een zelfstandig agentschap met ambitie!

Midden 2017 bundelden de stad Gent en alle Gentse hogeronderwijsinstellingen hun fietsdienstverlening in één agentschap. Vier fietspunten, een vloot van 10.000 fietsen, alle fietsparkeerfaciliteiten, het weesfietsenbeleid van de stad, maximale inzet van sociale tewerkstelling en een stevige innovatie- en communicatieopdracht. Maak kennis met dit jonge ambitieuze agentschap.

Een rendabel businessplan voor ex-fietspunten

Gedreven door sociaal ondernemerschap, geschakeld in een uniek samenwerkingsverband, een uitbreiding van het aantal fietspunten en van de dienstverlening en als kers 2 flankerende werven: het living lab en een pop-up/eventstalling. Griet De Ceuster vertelt hoe de provincie Antwerpen samen met heel wat partners een innovatief businessmodel ontwikkelde voor de (ex-)fietspunten.

3.4 Fietstocht: een blik vooruit op de fietsostrade

Tijdens deze fietstocht nemen we een kijkje achter de schermen van het proces van ontwerpen en aanleggen van kwaliteitsvolle fietsostrades. De spanning tussen ruimte, inspraak, een toekomstbestendig ontwerp en een kwaliteitsvolle uitvoering lichten we toe bij een gerealiseerde en geplande fietsostrade.

Lees meer
fietstocht

De fietstocht duurt tot 14.50 uur. Je kan dus geen sessie kiezen die om 14.00 uur start.  

Een nieuwe rit
Etappe 4
4.1 De fiets op kop met het circulatieplan

Hoe zet je de fiets op kop met een krachtig circulatieplan?

Lees meer
Het beste fietsplan is een verkeerscirculatieplan
Fietspoorten: de toegang tot de fietshemel?
  • Daan Pelckmans (coördinator fietscel mobiliteitsbedrijf - stad Gent)

Om het circulatieplan uit te rollen, selecteerde de stad Gent verschillende fietspoorten ter hoogte van de R40 die fietsers langs een veilige route het stadscentrum binnenleiden. Door die fietspoorten en hun toeleidende assen sterk te verbeteren, worden fietsers weggeleid van ongevalgevoelige locaties en blijft het aantal fietsers dag per dag sterk toenemen.

4.2 Meer data, meer fietsers?

Welke data kunnen ons helpen om functionelere fietsroutes te ontwikkelen?

Lees meer
Online Fietsbarometer

De online fietsbarometer is uniek in Europa. Dit platform biedt toegang tot de kenmerken van fietsroutes, fietstellingen en fietsongevallen. Je kan in een oogopslag zien waar de knelpunten in een gemeente zich bevinden en hoeveel fietsers er per rijrichting op een telpunt zijn. Steven toont vandaag welke info je met deze nuttige app kan verkrijgen en hoe die tot stand kwam.

Cyclenet CYCLing strEet NETworks

Bonheiden startte in 2014 met de uitrol van haar fietsstratennetwerk. Zoals elke gemeente is Bonheiden ook steeds op zoek naar kennis en ervaring buiten haar gemeentegrenzen. Samen met Keerbergen, Boortmeerbeek en Haacht maakte de gemeente als projectleider een Europees Interreg dossier op om enerzijds kennis op te doen over de buitenlandse ervaringen van fietsstraten en anderzijds tot een voorstel van Europese regelgeving rond fietsstraten te komen.

4.3 Meer ruimte voor de pedaalridder

Zet de fietser op één met een doordachte ruimtelijke ordening.

Lees meer
Hoe de fietser de macht overnam… en faalde

Uit de evaluatie van ‘altijd en overal fietsen’ in de binnenstad van Den Haag kunnen we ook in Vlaanderen heel wat leren. Rico Andriesse bespreekt de impact van meer fietsers op de subjectieve veiligheid van voetgangers en hoe we die met elkaar kunnen verzoenen. 

HOD: Happiness Oriented Development. Zo fietsen we naar geluk!

Steeds meer steden moedigen fietsen aan omdat het de leefbaarheid, gezondheid, economie en bereikbaarheid verbetert. Dit vereist een veilige en slimme stadsplanning. Erik Tetteroo legt uit hoe stedenbouw met HOD (Hybrid bike-train Oriented Development of kortom Happiness Oriented Development) voor duurzamere mobiliteit en meer geluk kan zorgen.

4.4 Panel: free floating deelfietsen

De free floating deelfietsen zijn geland. Wat zijn haalbare afspraken en hoe ga je ermee aan de slag?

Lees meer
Beleidskader deelfietsen

Europese steden worden meer en meer geconfronteerd met deelfietsen in het straatbeeld. Deze systemen bieden vele kansen als ze slim en in samenspraak met de lokale overheid opgestart worden. Tijdens de inleidende workshop van het panel geeft Sven Huysmans een overzicht van de verschillende systemen en hefbomen die een lokale overheid kan gebruiken om een duidelijk en juridisch haalbaar afsprakenkader te maken.

Strooifietsen en deelfietsen: hoe ga je ermee om?
Panel: free floating deelfietsen
4.5 Kruispunten door een fietsersbril (bijna volzet!)

Hoe ontwerpen we kruispunten in functie van de fiets?

Lees meer
Ontwerpen naar gebruik

Met kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen kan je sterke resultaten behalen op bestaande kruispunten met veel fietsers. Kees Vernooij en Sjoerd Linders vertellen hoe je de capaciteit en doorstroming van het fietsverkeer sterk kan verbeteren met eenvoudige en betaalbare aanpassingen.

Gedragsanalyse fietsers
  • Wies Callens (coördinator lokale werking - Fietsersbond vzw)

De Fietsersbond lanceerde dit voorjaar een praktische tool voor Vlaanderen en Brussel om het gedrag van fietsers te analyseren. Wies Callens licht toe hoe lokale overheden deze methodiek kunnen gebruiken als onderzoeksinstrument bij de (her)aanleg van kruispunten.

4.6 Wandeling: op en langs het water

Ontdek hoe Mechelen water weer zichtbaar maakt en voor toegankelijke groene ruimten en fietscomfort zorgt.

Lees meer
Wandeling

Tijdens deze wandeling neemt Peter je mee langs stedelijke pleinen, parken, tuinen en opengelegde vlieten in de autoluwe Mechelse binnenstad.

Op adem komen
De eindspurt
Peer zet de fiets op kop
Steven Matheï (burgemeester - stad Peer)
Ruimte voor de fiets
Luk Lemmens (Eerste gedeputeerde - provincie Antwerpen) , Tom Dehaene (Gedeputeerde - Vlaams-Brabant)
Toespraak
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
Uitreiking Fietsgemeente/ -stad 2018
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) , Eddy Klynen (coördinator - VSV)
Receptie en fietsexpo