Programma 31/5

Dinsdag 31.05.2022
08:30

Onthaal en kennismarkt

10:45

Pauze

11:00

Themasessie 1

1.1 Kruispuntoplossing op fietssnelwegen? Dynamische verkeerslichten in de praktijk

We geven eerst een kader mee welke type oversteken bij fietssnelwegen je kan hanteren in specifieke situaties. We zoomen verder in op de oplossing van dynamische verkeerslichten en specifiek op het kruispunt van de F3 met de N227 in Zaventem. Wat zijn onze bevindingen? Wat kan beter? AWV licht verder de mogelijke scenario’s toe aan de hand van simulaties.

1.2 Potentieel nieuwe fietsverbinding

Een nieuwe fietssnelweg? Hoera! Bijkomende fietspaden? Fantastisch! Maar waar begin je? Waar is een nieuwe fietsverbinding het meest nodig? En met welke tools kan je dat meten? In deze presentatie geven we een overzicht van enkele instrumenten, gaande van een eerste verkenning tot een gedetailleerde modellering. We tonen welke resultaten je mag verwachten voor elk van deze analyses.

1.3 Werksessie: Jonge Wegweters actief op weg

Jonge Wegweters is een toolbox voor steden en gemeenten om jongeren te betrekken bij het (boven-)lokale mobiliteitsbeleid en op een participatieve manier te analyseren welke impact het mobiliteitsbeleid heeft op hun autonome een duurzame verplaatsingen. Bataljong en Kind & Samenleving ontwikkelden een set aan methodieken om in vijf stappen de mobiliteitsbeleving van jongeren te onderzoeken en het verplaatsingsgedrag in kaart te brengen samen met jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Jonge Wegweters won in maart de Verkeersveiligheidsprijs op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

1.4 Toolkit fietssnelweg in de stad

Een fietssnelweg in de stad is vaak geen sinecure. De ruimte is beperkt, de kansen op conflict hoog en de waarschijnlijkheid voor een fietsfile ook. Omdat we weten dat een traject maar zo sterk is dan zijn zwakste schakel is het van groot belang alle opties voor een snelle en vooral veilige doortocht door de stad mogelijk te maken. Samen met het AWV en de provincie Oost-Vlaanderen werkte de stad 10 maatregelen uit die dat mogelijk moeten maken.

1.5 Fietstocht: Samen barrières overbruggen

In Deinze zijn er een heel aantal barrières voor fietsers, de Leie, het Schipdonkkanaal, de spoorweg, drukke gewestwegen … Tijdens deze fietstocht ontdek je hoe de stad, samen met verschillende partners, erin slaagt om die barrières letterlijk en figuurlijk te overbruggen.

De fietstocht loopt over 2 sessies. In de volgende ronde kan je dus geen sessie volgen.

1.6 Fietstocht: Fietslogistiek

Tijdens deze fietstocht ontdek je hoe er in Deinze door verschillende spelers ingezet wordt op fietslogistiek.

De fietstocht loopt over 2 sessies. In de volgende ronde kan je dus geen sessie volgen.

12:00

Lunch of themasessie 2

2.1 Gentse fietscultuur: een gerichte mix van initiatieven voor meer fietsplezier

De Fietsambassade Gent, een agentschap van de stad Gent, heeft als kernopdracht om het gebruik van de fiets te stimuleren en te faciliteren. Met als slogan ‘Pionier in fietsplezier’ zette De Fietsambassade het afgelopen jaar – naast een vast aanbod voor fietsparkeren, herstel en verhuur – een aantal initiatieven op die resulteren in meer fietsplezier en meer ‘fiets’ in Gent. Deze initiatieven kunnen onderverdeeld worden in 2 grote domeinen: on-street en online/fietspunten. Van lucht&Vet-acties waarbij we fietsers in de watten leggen door gratis banden te pompen en kettingen te smeren tot fietslichtautomaten, fietsmuurschilderijen of het verhuren van speciale fietsen.

2.2 Mobilab

Mobilab is een co-creatieproject waarin drie Limburgse gemeenten, Peer, Pelt en Oudsbergen, samen met hun inwoners zoeken naar duurzame mobiliteitsoplossingen voor een gemeente op mensenmaat. Elk van de drie gemeenten legt daarbij haar eigen focus. Door hun inwoners te laten proeven van mobiliteitsoplossingen die burgers zelf voorstellen, werken ze stelselmatig toe naar duurzame gedragsverandering. In Oudsbergen wordt er constructief gewerkt rond een veilige schoolomgevingen en actieve verplaatsingen. In Pelt testen handelaars en gezinnen (elektrische) cargo- en familybikes. In Peer stimuleren militairen dan weer het fietsen naar de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. Met steun van de provincie Limburg begeleiden Landelijke Gilden en Mobiel 21 de drie gemeenten door het hele traject. Maak kennis met MobiLab, want je werkt aan duurzame mobiliteit mét mensen!

2.3 Autoluwe fietsroutes

We maakten een methodiek die fietsen in gemengd verkeer over langere afstand, over bestaande wegen mogelijk moet maken. Door bestaande wegen een lagere verkeersfunctie te geven en de snelheid te verlagen, kunnen met redelijk kleine maatregelen snel autoluwe fietsroutes gerealiseerd worden, zoals het inrichten van een fietsstraat, een verkeersfilter, voorrang voor de autoluwe fietsroute, een snelheid van 30km/u, Berlijnse kussens, … Autoluwe fietsroutes lopen niet alleen langs centra, maar ook in het groen langs velden, waterlopen en bossen. Het is er fijn fietsen.

2.4 Bestuurslunch

Speciaal voor burgemeesters en schepenen van mobiliteit organiseren we op het Fietscongres een bestuurslunch. Dat geeft u de kans om in gesprek te gaan met collega’s, van gedachten te wisselen en ideeën op te pikken over hoe andere steden en gemeenten omgaan met de plaats van de fiets in het mobiliteitsbeleid van de toekomst. De schepenen van de genomineerde fietsgemeenten zijn alvast van de partij: 

  • David Dessers (Leuven)
  • Karel Kriekemans (Genk)
  • Vicky Vanmarcke (Mechelen)
  • Sophie Loots (Lommel)
  • Koen Sleypen (Dilsen-Stokkem)
  • Steve D’Hulster (Mortsel)
  • Dirk Smits (Zutendaal)
  • Steven Matheï (Peer)
  • Bernard Fonteyne (Lendelede)

Na de lunch kan iedereen samen aanschuiven aan een netwerktafel om te discussiëren. Aan elke netwerktafel zit een moderator om het gesprek te leiden: Eddy Klynen (VSV), Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen) en Wies Callens (Fietsersbond).

Nadien volgt nog een wandeling onder leiding van schepen van mobiliteit Bart Van Thuyne (Deinze).

De bestuurslunch loopt over 2 sessies. In de volgende ronde kan je dus geen sessie volgen.

13:00

Lunch of themasessie 3

3.1 Welke impact hebben de markeringen van fietsoversteken op het rijgedrag?

Fietsberaad Vlaanderen, Vias Institute en Mint nv hebben de effectiviteit van markeringen voor fietsen in gemengd verkeer onderzocht met behulp van video-observaties van weggebruikers. We onderzochten welke markeringen het gewenste rijgedrag ondersteunen en dus een positieve impact hebben op de verkeersveiligheid.

3.2 StadsStalling: collectieve stedelijke fietsenstalling.

In 2021 ontving Rooilijn een BWMSTR Label voor het project ‘StadsStalling’, een onderzoek naar fietsparkeren dat multifunctioneel gebruik in de openbare ruimte mogelijk maakt. In woonbuurten worden modulaire en circulaire constructies ontworpen die bijdragen aan de visuele kwaliteit van de openbare ruimte (o.a. door vergroening) en door middel van een participatieve aanpak ontmoeting te willen stimuleren.

3.3 Werksessie: Fietser in de voorrang, innovatieve oplossingen voor uitdagende situaties

De ambitie om de fietser in de voorrang te krijgen in minder voor de hand liggende situaties heeft geleid tot enkele oplossingen die nog niet toegepast zijn in Vlaanderen. Niet enkel de fietser op de fietssnelweg, maar ook het lokale fiets-en voetgangersverkeer vaart er wel bij. Getoonde case: F8 Leuven-Mechelen. Deze oplossingen zijn wellicht inspirerend voor andere fietsprojecten.

3.4 Wandeling: Stadsvernieuwing geeft ruimte aan voetgangers en fietsers

Al een tiental jaar werkt Deinze een de stadskernvernieuwing. Hierbij wordt de openbare ruimte kwalitatief heraangelegd en wordt er meer ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers. Ook verschillende stadsontwikkelingsprojecten komen op deze wandeling aan bod.

3.5 Fietstocht: Quick wins voor fietsers

Fietsinfrastructuur is meer dan enkel de grote infrastructuurprojecten. Op deze fietstocht door Deinze ontdek je een aantal quick wins: maatregelen die weinig middelen vragen maar toch een directe, positieve impact hebben voor fietsers.

De fietstocht loopt over 2 sessies. In de volgende ronde kan je dus geen sessie volgen.

14:00

Themasessie 4

4.1 De-mystificatie van Nederland als fietsland

Nederland. Holland. Windmolens. Klompen. Fietsers.
België. Vlaanderen. Infrastructuur. Auto van de zaak. Bier. Koers.
Stereotypen genoeg. Toch zijn beide culturen op zoek naar meer groei in het fietsbeleid. Wout Baert en Sjors van Duren presenteren aan elkaar de kritische en jaloerse beelden die ze van de fietscultuur in Vlaanderen en Nederland hebben. Welke mythen blijven overeind? En waarom is Nederland misschien niet het fietsland dat we allemaal denken? Tijdens deze sessie reflecteren Sjors en Wout op de sterke en zwakke punten en proberen ze kansen, lessen en samenwerkingsmogelijkheden voor het fietsbeleid van Nederland en Vlaanderen te onderscheiden.

4.2 De Grote Versnelling als stimulans en trigger voor fietsbeleid bij non-suspects

De Grote Versnelling is het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de lokale besturen om het fietsbeleid te versnellen en te verdiepen. Dit doen we via het afsluiten van ‘fietsdeals’. We spreken alle mogelijke stakeholders, verenigingen, bedrijven, scholen … aan. Als gebruikersvereniging vervult de Fietsersbond een voorname rol in dit programma.

4.3 Werksessie: Ringfietspad, een fietssnelweg, doorfietsroute of shared space?

Dankzij de overkapping van de Antwerpse Ring, wordt de omgeving van de Ring hertekend en ingevuld met verschillende ‘Ringparken’. Het huidige ringfietspad zal geoptimaliseerd en vervolledigd worden om haar rol als ruggengraat binnen het stedelijke fietsroutenetwerk nog beter te kunnen vervullen en een centrale en verbindende rol te kunnen spelen tussen de Ringparken. Over de functie, het gebruik en de vormgeving van het Ringfietspad, ontstonden en bestaan uiteenlopende visies: fietssnelweg, doorfietsroute of shared space? Boeiende gesprekken en nieuwe inzichten geven stof aan ontwerpteams om de Ringparken en het Ringfietspad klaar te stomen tot een nieuwe centraliteit in de stad.

4.4 Fietssnelwegen Oost-Vlaanderen: case van de F7 met fietsbrug in Deinze

Op virtueel sleeptouw langs 10 jaar gezamenlijke aanpak van 16 km fietssnelweg F7, door een representatieve Vlaamse ruimtelijke context, met veel infrastructurele uitdagingen. Met als ‘kers op de fietstaart’, de Jacques Roggebrug in Deinze. Van Gent naar Deinze via de F7.

Hoe er d.m.v. samenwerkingen van de Provincie Oost-Vlaanderen met Infrabel, NMBS, de Vlaamse overheid en de lokale besturen verschillende infrastructurele uitdagingen zijn aangegaan, dat is de rode draad doorheen deze presentatie. Indrukwekkende fietsbruggen, fietstunnels, trajecten door parklandschappen en landbouwomgevingen, (rand)stedelijke maar evenzeer dorpskernpassages, doorspekken de lezing. Met een virtuele première van de Jacques Roggebrug, fietsbrug over de gewestweg Volhardingslaan N35 in Deinze. Een indrukwekkend kunstwerk van 600 meter lang, met drie fietsbruggen, een huzarenstuk.

4.5 Bestuurswandeling: Stadsvernieuwing geeft ruimte aan voetgangers en fietsers

Al een tiental jaar werkt Deinze een de stadskernvernieuwing. Hierbij wordt de openbare ruimte kwalitatief heraangelegd en wordt er meer ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers. Ook verschillende stadsontwikkelingsprojecten komen op deze wandeling aan bod.

Opgelet: alleen voor burgemeesters en lokale mandatarissen.

15:00

Receptie en kennismarkt

16:00

Einde

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug