Themasessies

Het Fietscongres gaat digitaal! En niet op één dag zoals je dat van ons gewoon bent, maar gespreid over een hele week. We beginnen het Fietscongres op maandag 5 oktober met een fietstocht. Zowel de provincie Antwerpen als Fietsberaad nemen je graag op sleeptouw.

De dagen daarna doe je inspiratie op tijdens de livesessies. Onze sprekers bevinden zich coronaproof in Studio VSV en nemen je van daaruit mee in hun verhaal. Heb je een vraag voor onze sprekers? Stel ze dan via de Q&A en onze moderator geeft ze door. Past dit live moment je niet? Geen nood, we nemen alles op en stellen de filmpjes van alle sprekers ter beschikking op fietscongres.be.
Net als andere jaren zijn er ook themasessies. Het grote verschil met dit jaar: je kan ze allemaal bekijken, je hoeft geen keuze te maken.

Overzicht

Maandag 5/10 Dinsdag 6/10 Woensdag 7/10 Donderdag 8/10 Vrijdag 9/10
Voormiddag Fietstocht in Antwerpen 10u – 12u Livesessies 10u – 12u Livesessies
Namiddag 14u – 16u Livesessies

14u – 16u
Livesessies

Elke dag posten we nieuwe themasessies die onze sprekers vanuit hun (thuis)werkplek maakten. We stuurden ook een ploeg de straat op om enkele reportages te draaien. Loop ook eens langs onze virtuele infomarkt om kennis te maken met nieuwe organisaties en producten.

Themasessies

 • 01. Beweegscans Antwerpen: een fietsvriendelijke buurt is een beweegvriendelijke buurt! - Jakob Vandevoorde (Endeavour)
  Met de beweegscans onderzoekt de Stad Antwerpen i.s.m. Endeavour, 51N4E en de Onderzoeksgroep Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen de beweegvriendelijkheid van vijf wijken in vijf verschillende districten. Vervolgens formuleert het onderzoeksteam beweegadvies om de publieke ruimte aan te passen om mensen meer aan het bewegen te krijgen.
 • 02. Bijna-ongevallen als indicator voor veiligheid - Kim Verbeeck (Provincie Antwerpen)
  Provincie Antwerpen testte voor het BITS project een 3D camera uit op de fietsostrade F18 in Bornem. Analyse met AI op de beelden brengt het gedrag van alle verkeersdeelnemers geanonimiseerd in beeld en biedt de mogelijkheid om een risicoanalyse uit te voeren op bijna-ongevallen. We delen graag de opgedane kennis zodat deze technologie verder kan worden ingezet om kruispunten veiliger te maken.
 • 03. Fietsbereikbaarheid economische poorten - MORA
  Mobiliteitsverslag 2020 focust op de fiets. Eén hoofdstuk uit dit verslag, de fietsbereikbaarheid van de economische poorten, verdient volgens de MORA extra aandacht. In de poorten zijn quick wins te realiseren met een effect voor een aanzienlijk aantal werknemers en bedrijven. De MORA meent dat Vlaanderen momenteel op een scharnierpunt staat om de fiets als een volwaardig vervoersalternatief te behandelen; een systeemswitch is mogelijk en wenselijk.
 • 04. Fietszone Mechelen - Vicky Vanmarcke (Stad Mechelen)
  Welke lessen leert Mechelen uit haar Fietszone?
 • 05. Fietszones in Kortrijk: Hoe de fietser eindelijk de verdiende ruimte kreeg - Axel Weydts (Stad Kortrijk)
  De eerste fietszone van het land. Hoe kwam deze tot stand, wat waren de moeilijkheden en wat leren we uit en voorzichtige evaluatie na 1 jaar?
 • 06. Geconnecteerde Openbare Verlichting - Mieke Van Cauwenberghe (Stad Mechelen)
  De stad Mechelen, de gemeente Bonheiden en Fluvius piloteren met geconnecteerde openbare verlichting op het fietspad langs de N15. Dat is het resultaat van een co-creatief traject binnen het project Nachtraven. Jongeren tussen de 16 en de 26 jaar gaven aan dat veilig op stap gaan gepaard gaat met goede openbare verlichting. De energiezuinige, slimme ledlampen werken zelflerend en houden rekening met de fuifkalender van De Loods en De Club en het aantal fietsers op het traject. Het project kadert binnen de ruimer project “Nachtraven” waarbij, in dialoog met jongeren, slimme oplossingen gezocht worden in het bestrijden van het onveiligheidsgevoel of elke vorm van intimidatie bij het uitgaansleven.
 • 07. Iedereen mee voor veilig verkeer: campagne voor meer fietsveiligheid - Nele Bollen (VSV)
  Met het toenemende aantal fietsers en automobilisten neemt ook het aantal conflicten in het verkeer toe en daarmee ook de ergernis en (het gevoel van) onveiligheid onder weggebruikers. Fietsers zijn bovendien de tweede grootste groep verkeersslachtoffers. Hoewel veel ongevallen en conflicten veroorzaakt worden door de beperkte fietsinfrastructuur in Vlaanderen, speelt ook vaak een foutief gedrag van zowel fietsers als autobestuurder een belangrijke rol. Met deze campagne willen we daarom inspelen op ieders verantwoordelijkheid in het verkeer en actief inzetten op de interactie tussen deze weggebruikers.
 • 08. In gesprek met de genomineerden - Demarrage 1: Boechout, Ravels en Zutendaal
  De drie genomineerden voor de prijs Fietsgemeente/-stad 2020 in de categorie onder de 20.000 inwoners vertellen graag meer over hun realisaties en lokaal fietsbeleid.
 • 09. In gesprek met de genomineerden - Demarrage 2: Deinze, Koksijde en Lommel
  De drie genomineerden voor de prijs Fietsgemeente/-stad 2020 in de categorie tussen de 20.000 en 50.000 inwoners vertellen graag meer over hun realisaties en lokaal fietsbeleid.
 • 10. In gesprek met de genomineerden - Demarrage 3: Genk, Kortrijk en Mechelen
  De drie genomineerden voor de prijs Fietsgemeente/-stad 2020 in de categorie boven de 50.000 inwoners vertellen graag meer over hun realisaties en lokaal fietsbeleid.
 • 11. Kan een speedpedelec voldoen aan de Vlaamse mobiliteitsbehoeften? - Nikolaas Van den Steen (KU Leuven Technologiecampus Gent & VUB MOBI)
  Met het 365SNEL-project trok Nikolaas Van den Steen één jaar lang langs verschillende Vlaamse bedrijven om werknemers minstens drie weken hun woon-werkverkeer af te laten leggen met een speedpedelec. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek, trachtte het 365SNEL-project te achterhalen of de speedpedelec geschikt is voor 365 dagen lang pendelverkeer.
 • 12. Leefbuurten - Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester)
  Een andere inrichting van de publieke ruimte kan stadskernen, dorpen en woonwijken autoluwer en fietsvriendelijker maken. Tegelijk kan een ‘herverdeling’ van die publieke ruimte meer plaats maken voor groen, water, ontmoeting en spel.
 • 13. Meer ruimte voor de fiets in Vlaanderen - Lydia Peeters (Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken)
  Welkomstwoord van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.
 • 14. Parkeerverwijssysteem voor fietsen - Koen Vansteenland (Stad Brugge)
  In het kader van het Europese project BITS (Bicycles and ITS) wordt in twee ondergrondse fietsenparkings in Brugge een parkeerverwijssysteem voor fietsen uitgerold. Naast het gemak voor de gebruiker zal ook de stad daar veel nuttige informatie kunnen uithalen.
 • 15. IEDEREEN OP DE FIETS, Pedal to the metal en word zelf Fietsfluencer! - Frederik Vervaecke (Scelta Mobility)
  Het inzetten op een duidelijke en positieve communicatie omtrent de fietsbereikbaarheid kan zelfs een locatie die op het eerste gezicht een pure auto-locatie lijkt en voor een publiek die niet uit de onmiddellijk omgeving komt, toch succesvol maken. De fiets zorgt mee voor een vlot en veilig verloop van de in- en uitstroom van bezoekers.
 • 16. Reglementeren. beheren en sturen van micromobiliteit en de ontwikkeling van een MaaS ecosysteem - Jelle De Keyser (Stad Antwerpen)
  De stad Antwerpen heeft een reglement opgemaakt om de verschillende deelsystemen te sturen en te beheren. Het is een continu proces om dit reglement af te stemmen op de snel veranderende behoeften van zowel de providers als de gebruikers. Een MaaS ecosysteem is nodig om van elke stadsbewoner een keuzereiziger te kunnen maken. De stad Antwerpen wil hierin een voortrekkersrol opnemen.
 • 17. Ruimte voor fietsdata in jouw RAM-geheugen - Luk Lemmens (Vereniging Vlaamse Provincies)
  Het belang van fietsdata voor lokaal fietsbeleid.
 • 18. Screening van het Vlaams Fietsbeleid - Veerle Weyn (G-sport Vlaanderen)
  "G-Sport Vlaanderen vzw heeft als missie het realiseren van drempelverlaging zodat iedere persoon met een beperking in Vlaanderen de kans heeft te genieten van sport en beweging. In 2018 werd de sportparticipatie en sportvoorkeur van personen met een beperking in Vlaanderen in kaart gebracht (nulmeting G-sport Vlaanderen). Dit onderzoek leert ons dat recreatief fietsen tot de top 3 van favoriete g-sporten behoort. Naast het recreatieve aspect is het fietsen een belangrijk vervoersmiddel voor personen met een beperking. Het biedt een waardig alternatief voor autoafhankelijkheid. G-sport Vlaanderen gelooft dat een goed toegankelijk fietsnetwerk zowel drempels op vlak van mobiliteit als toegankelijkheid van de sport kan aanpakken. Ook het Vlaams mobiliteitsbeleid ziet een belangrijke plaats weggelegd voor de fietser. G-Sport Vlaanderen stelt zich dus de vraag: Hoe toegankelijk is de openbare weg? Is het fietsen voor iedereen toegankelijk? G-sport screent het Vlaams fietsbeleid en licht het beleidskader door voor fietsnetwerken in Vlaanderen. "
 • 19. Spits: de fiets als speerpunt voor de Gentse pendelaar - Mieke Burrick (Traject)
  Spits is een initiatief van de Stad Gent, uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Gentse mobiliteitsadviesbureau Traject. Ons doel: de mobiliteit in de Zuidelijke rand van Gent verbeteren en verduurzamen voor de 200 bedrijven en 25.000 medewerkers in deze zone. Uit onderzoek bleek alvast dat er een enorm fietspotentieel is.
 • 20. Testkaravaan cargofietsen en trailers voor bedrijven - Jürgen Craeye (Bycykel)
  De fiets is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een nieuwe, stedelijke mobiliteitscultuur. In het kader van dit actieprogramma zal Bycykel vzw bedrijven, organisaties en openbare instellingen ondersteunen bij de transitie naar een duurzame stedelijke mobiliteit. Hierbij is de inzet van een cargofiets al dan niet in combinatie met een cargo trailer een alternatief voor het gebruik van de (bestel)wagen, zeker in de binnenstad. Bedrijven kunnen via bycykel vzw kosteloos diverse cargo fiets modellen uittesten.
 • 21. Uitreiking prijzen Fietsgemeente/-stad 2020 - Lydia Peeters (Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken)
  De drie winnaars voor de felbegeerde prijzen Fietsgemeente/-stad 2020 worden bekendgemaakt.
 • 22. Welke plek voor de speedpedelec? - Benedicte Swennen (TRIDÉE)
  Is het een motor en hoort de speedpedelec eerder thuis op de rijbaan? Of is het een fiets-achtige en laten we de speedpedelec op het fietspad rijden? Kennen we de speedpedelecgebruiker wel goed genoeg om deze beleidskeuzes te maken? TRIDÉE heeft dankzij pioniersonderzoek een aantal nieuwe inzichten bij elkaar gebracht rond de speedpedelec die bepaalde mythes ontkrachten en andere vooroordelen bevestigen. Er zijn ook nog open vragen, maar uit het overleg met steden en gemeenten komt toch een zekere uniformiteit dankzij de inzichten.
 • 23. Werknemers veilig op de fiets - Ivo Van Aken (VSV)
  Om de steeds langere files te vermijden gaan pendelaars op zoek naar alternatieven voor de auto. De elektrische fiets is succesvol in het vervangen van de bedrijfswagen op filegevoelige trajecten. Hierdoor, en tevens door het succes van fietsleaseprojecten is het aantal woon-werkfietsers in Vlaanderen sterk toegenomen. Hoe kunnen we organisaties begeleiden en opleiden om het fietsgebruik, inclusief van snelle fietsen te blijven stimuleren, maar tevens ook veiliger te maken? De VSV biedt praktijkopleidingen fiets op maat aan voor bedrijven en sectoren om zo maximaal aan ongevalspreventie te doen. We informeren bedrijven over het belang van ongevalsregistratie. Immers, door de locatie van de ongevallen te registreren en het type fiets krijgt men zicht op de pijnpunten. Hierdoor kunnen bedrijven actie ondernemen bij de wegbeheerder om conflictpunten aan te pakken. Dit vormt dan de basis voor een actieplan met aandacht voor opleiding en sensibilisering van werknemers.
 • 24. Testosteron in't Peloton - Dirk Draulans en Marc Peeters
  De meeste speedpedelecers zijn geen testosteronbommen die zich willen laten gelden in het verkeer, zoals tieners op scooters en brommers. Het zijn doorgaans mannen van 30-50 jaar die in de fiets een waardevol alternatief voor de auto gevonden hebben om dagelijks de woon-werkritten af te leggen. Maar toch... je hebt in deze categorie ook snelheidsduivels die af en toe op hun ‘stalen ros’ hun vitaliteit laten zien, niet geheel ongevaarlijk.
 • 25. Vergevingsgezinde infrastructuur voor fietsers en voetgangers - Marjolein de Jong (TRIDÉE)
  Voetgangers en fietsers kunnen door stuurfouten, misstappen, balansproblemen of onverwachte situaties in de problemen komen. Een vergevingsgezind ontwerp biedt voldoende mogelijkheden om een ongeval te voorkomen of de impact van een eventueel ongeval maximaal te beperken. Vlaanderen hecht veel belang aan goede infrastructuur voor de voetganger en fietser en heeft daarom een vademecum rond vergevingsgezinde infrastructuur opgesteld dat specifiek gericht is op kwetsbare weggebruikers.
 • 26. Slim naar Antwerpen zet werknemers op de fiets! - David Van Proeyen (Stad Antwerpen)
  De werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen ondersteunt werkgevers om meer fietsverplaatsingen bij hun werknemers te realiseren. Een samenhangend en flexibel aanbod – van analyse tot producten en diensten – ondersteunt werkgevers met ondermeer (persoonlijk) reisadvies voor werknemers, de Mobilotheek, de Fietskortingsregeling, themasessies, de gids ‘Fietsen voor bedrijven’, een jaarlijks CEO-event en samenwerking met partners om de markt van mobiliteitsoplossingen tot bij werkgevers en werknemers te krijgen. Maatwerk, innovatie en monitoring staan voorop in deze aanpak.
 • 27. Velopark: Slim fietsparkeren - Pieter Morlion
  Www.velopark.be is een platform van Fietsberaad Vlaanderen voor alle info over fietsenstallingen in België. Je kunt gegevens gemakkelijk invoeren en updaten en alles is als 'linked open data' beschikbaar voor elke website, app en routeplanner. Tijdens de presentatie vertellen we je ook meer over fase 2: we ontwikkelen een pilootproject om de gemoedsrust in grote fietsenstallingen te verhogen!
We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie