Programma 2/6

Donderdag 02.06.2022
09:30

Netwerkcarrousel

10:15

Welkom!

10:30

Themasessie 1

1.2 Fietsstimulering in combinatie met vergroening.

1.3 Fietsparkeren tijdens het Lichtfestival Gent 2021

Tijdens het Lichtfestival Gent 2021 werden voor het eerst drie grote bemande fietsenparkings aan de rand van de evenementenzone ingericht, met duidelijke signalisatie en doorverwijzing door stewards aan invalswegen. Aanwezigheid van bemanning in de fietsenparkings verhoogt de kwaliteit en sociale veiligheid. We bieden ook een toekomstblik op fietsparkeren tijdens de Gentse feesten 2022.

1.4 De fietsreflex in Vlaanderen promoten: lukt dat met een regionale campagne?

Op basis van de resultaten van de voorbije 2 fietscampagnes fietspromotie (“Blijven fietsen” in 2020 en “Fiets.” in 2021) blikken we terug op de lessen die we hier uit kunnen trekken. Wat heeft gewerkt en wat zijn de kansen voor de toekomst? Kunnen grootschalige campagnes ervoor zorgen dat Vlamingen sneller de fiets overwegen voor een korte verplaatsingen?

11:00

Netwerkcarrousel

11:30

Themasessie 2

2.1 Fietslease in eigen beheer

Als werkgever zelf de fietsleasing regelen is een haalbare kaart. Met een minimale tijdsinvestering zorgen we voor een maximale brutoloonruil én meer fietskilometers.

2.2 Kleuterfietsen

Kleuters leren fietsen zonder evenwichtsverlies is één van de belangrijkste mijlpalen in de kleutertijd van een kind. Onder de begeleiding van monitoren, leerkrachten, enkele (groot)ouders en de lokale politie Hamme/Waasmunster brengen we de kleuters van de derde kleuterklas naar het verkeerspark en wordt het dolle pret. We willen de kleuters de mogelijkheid bieden om al spelend en oefenend te leren fietsen binnen de veilige omgeving van het verkeerspark. Op het einde van de sessies gaan ze veilig begeleid, samen echt ‘op straat’ fietsen. Een ware beloning voor de inzet van de kinderen. Door de fiets in de verkeerslessen op school te integreren leren onze kinderen deelnemen aan het verkeer. Fietsen draagt ook bij aan een totale ontwikkeling van hun gezondheid en motoriek. Fietsen is gezond ! Zo leren kinderen ook om respectvol om te gaan met hun omgeving en de bruikbare verkeersruimte.

2.3 Realisatie Buurtfietsenstallingen Gent

Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent zoekt steeds naar nieuwe manieren om fietsen comfortabel en veilig te kunnen parkeren. Een van de oplossingen is de buurtfietsenstalling: een binnenruimte of overdekte ruimte, die afsluitbaar is. Zo kunnen buurtbewoners hun fiets veilig en comfortabel stallen.

2.4 BE CYCLIST - Actieplan ter Promotie van de Fiets van de federale regering 2021-2024

De federale regering wil een ambitieuze modal shift bewerkstelligen en daarom hebben alle regeringsleden samen een uniek Actieplan ter Promotie van de Fiets opgesteld: Be Cyclist. Op initiatief van de minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, heeft elke minister en elke staatssecretaris, binnen de eigen federale bevoegdheden, concrete, positieve en stimulerende fietsmaatregelen uitgewerkt.

12:00

Themasessie 3

3.1 Cycle Friendly Employer Certification

De ‘Cycle Friendly Employer’-certificates of CFE-certificates zijn de Europese labels voor fietsvriendelijke werkgevers. Ze worden uitgereikt in 14 Europese landen, waaronder België. De Fietsersbond is de instantie die verantwoordelijk is voor het toekennen van CFE-certificaten in ons land. Er zijn 3 certificatieniveaus: brons, zilver of goud.

3.2 Fietsveiligheid door de ogen van jongeren: subjectieve fietsveiligheid langs schoolroutes in Vlaanderen

Fietsveiligheid is meer dan enkel ongevallencijfers. Met de Fietsbarometer krijgen jongeren in Vlaanderen een stem om zelf de fietsveiligheid langs hun woon-schoolroute te beoordelen. Die bron van subjectieve fietsveiligheid laat ons toe na te gaan welke omgevingsfactoren gerelateerd zijn met hoe veilig jongeren zich voelen op de fiets.

3.3 Wat rijdt er en leeft er in onze straten?

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart met de Straat-O-Sfeerbevraging. Het volgend telmoment gaat door op donderdag 19 mei 2022 van 17 tot 18 uur. Koen en Katelijne van het Straatvinken-team delen in deze presentatie de lessen en ervaringen van vier jaar Straatvinken. Ze geven toelichting bij de resultaten, evenals tips hoe steden, gemeenten en districten ermee aan de slag kunnen gaan om de leefbaarheid in de straten te verbeteren.

3.4 Golf van Licht

Hoe kan je als individu Vlaanderen op zijn kop zetten en een impact hebben op verkeersveiligheid? Dat was de vraag van Pieterjan nadat hij zijn beste vriend verloor in het verkeer. Hij begon gratis fietslichtjes uit te delen aan onverlichte fietsers. De bedoeling is dat de fietslichtjes zich als een golf zullen verspreiden over Vlaanderen. Daarom vraagt hij aan de fietser om hetzelfde te doen bij drie andere fietsers die niet in orde zijn. Indien die fietser dat liever niet doet, kan hij nog altijd een financiële bijdrage storten waarmee wij opnieuw lichtjes aankopen. We zijn begonnen met 300 lichtjes, maar deelden er ondertussen al zo’n 40.000 uit in Vlaanderen. Heel wat steden en gemeenten kochten al lichtjes aan en zijn onze actie zeer genegen.

12:30

Lunch en netwerktafels

13:30

Themasessie 4

4.1 Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan een hogere fietsveiligheid?

Fietsen naar het werk is hip, gezond en wordt meer en meer gestimuleerd. Maar hoe zorg je er als bedrijf voor dat je werknemers ook veilig aankomen? Heb je daar wel vat op? En zo ja, wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ongevallen en hoe kan je daar dan iets aan doen? Deze presentatie geeft je een zicht op de mogelijkheden en reikt hulpmiddelen aan voor een succesvol fietsveiligheidsbeleid.

4.2 Regionale samenwerking in de Kempen voor de uitrol van het incentiveringsproject 'Bike2school' in lagere scholen.

Bike2school is een fietsincentiveringsproject dat momenteel loopt in 14 Kempense gemeenten en 86 basisscholen. IOK neemt een coördinerende rol op. Hierbij zorgen we voor een gezamenlijke communicatiestijl en acties in alle 86 scholen. Bovendien verlopen contacten met de private partner die instaat voor het incentiveringsplatform via IOK en staan we hierbij in voor de subsidies o.a. via EFRO.

4.3 Samen maken we van fietsdata een succesverhaal

De Vlaamse provincies zetten hun schouders onder fietsdata. We willen kansen creëren, ontwikkelingen stimuleren, tonen wat er mogelijk is en goede voorbeelden geven. Na een jaar intensieve samenwerking tonen we graag enkele (voorlopige) resultaten waarin we data visualiseren, verzamelen en analyseren.

4.4 Wat is het (fiets)effect op lichaam en geest?

Op 19 april 2021 gingen de 3 deelnemers van “Het Fietseffect” van Spits aan de slag: Lien, Jan en Thijs. Ze gaan normaal elke dag met de auto naar het werk, maar waren bereid om 6 weken lang hun auto in te ruilen voor een duurzamer alternatief: de fiets of elektrische fiets. Spits ging na welk effect dit had op hun fysieke en mentale gezondheid. De deelnemers ondergingen fysieke fitheidstesten bij Energy Lab en vulden een vragenlijst in over hun mentaal welbevinden. Datzelfde deden ze 6 weken later opnieuw. Deze campagne is een samenwerking tussen Spits, Energy Lab en Better minds at work.

14:00

Themasessie 5

5.1 Kinderknooppuntennetwerk (KKPN) Kinrooi

Het Kinderknooppuntennetwerk (KKPN) is geïnspireerd op het gekende en populaire fietsroutenetwerk. Wie een toeristische fietstocht maakt, stippelt meestal op voorhand de route uit die hij of zij wil doen. Waarom zouden ouders op dezelfde manier geen veilige(re) fietsroute naar school voor hun kinderen willen uittekenen?

5.2 Gentse visie op de speedpedelec

In Gent hebben we een duidelijke visie op het gebruik van de speedpedelec: ze zijn, net als fietsen, een actieve mobiliteitsvorm die we willen stimuleren door hen zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de fietsinfrastructuur.

14:30

Netwerkcarrousel

15:00

Plenair slot

Gender en fietsen

Vervoer is niet genderneutraal. Structurele genderverschillen in de samenleving worden weerspiegeld in verschillende reispatronen, vervoerswijzen, uitdagingen en zorgen. Bij het fietsen maken vrouwen zich over het algemeen meer zorgen over verkeersveiligheid dan mannen, wat ertoe heeft geleid dat fietsen in de meeste steden wordt gedomineerd door mannen, behalve in Denemarken en Nederland. Marianne Weinreich zal de belangrijkste bevindingen met betrekking tot fietsen presenteren uit een internationaal onderzoek naar gender en mobiliteit in 7 landen.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug